štvrtok 20. januára 2022

Nový rok, nové výzvy

Ďalší príspevok konvertovaný z Instagramu, ale sľubujem, že je posledný...


Rok 2022 sa už rozbieha a ja márne hľadám, kde má brzdy. Už prvý týždeň som sedel od rána do večera v práci a to sme sotva prekročili hranicu známu ako „zase o rok starší“. Je však dobré nastaviť si nejaké oporné body a vízie. Rád si každý rok stanovím zopár bodov, ktoré by ma mali viesť k tomu, ako chcem, aby rok vyzeral. Nevadí, ak sa niečo nesplní, lebo cesta je cieľ.